Kan emballagen komposteres?Kompost i haven

Der findes flere former for kompostering.

Her skelnes mellem hjemmekompostering og industriel kompostering. 

Ved hjemmekompostering bortskaffes emballagen sammen med husholdningens grønne affald som eks. kartoffelskræl og græsafklip fra haven i en lukket kompostbeholder. Den lukkede kompostbeholder hjælper med at holde temperaturen og giver mikrobakterierne optimale forhold i komposteringsprocessen.

En optimal hjemmekompostering er altså afhængig af temperatur, luftfugtighed og mikrobakterier i komposten.

Ved industriel kompostering: Her indsamles affaldet og sendes til industriel kompostering eller biogas. Efter indsamling forbehandles affaldet før det sendes til behandling i et biogas anlæg.

Kontakt evt dit affaldsselskab og hør om du kan sende din emballage med sammen med grønt affald.

 

Internationale standarder for kompostering.

OK Kompost Industri (EN 13432)

Emballage eller produkter med OK Kompost Industri etiket er garanteret biologisk nedbrydeligt i et industrielt komposteringsanlæg. Dette gælder også for blæk og tilsætningsstoffer der er brugt i forbindelse med produktionen af emballagen. 

Emballage der bærer OK Kompost Industri logoet er i overensstemmelse med kravene i EU's emballagedirektiv (94/62 / EØF).

 

Hvad betyder biologisk nedbrydeligt?

Et bionedbrydeligt produkt er det, som let kan nedbrydes af mikroorganismer uden at tilføje noget kemisk produkt.

Tid for bionedbrydelighed afhænger af mængden af ilt, fugtighed og temperatur.

Et bionedbrydeligt produkt kan ikke ukritisk smides i naturen med forventning om at det nedbrydes af sig selv.

 

Hvad står (EF) 1935/2004 for?Regler for emballage med fødevarekontakt

Forordning (EF) 1935/2004 er den grundlæggende EU-lovgivningen om fødevarekontaktmaterialer.

Alle fødevarekontaktmaterialer der fremstilles i, importeres til eller handles i EU skal overholde forordningen.

Forordninger siger, at materialer og genstande ikke under normale omstændigheder, må afgive stoffer til fødevaren i mængder der kan være

- Skadelige for menneskers sundhed
- Være skyld i en ændring i fødevarens indhold og kvalitet
- Være skyld i at fødevarens lugt og smag forringes

Fabrikken dokumenterer overholdelse af lovgivning gennem en overenstemmelseserklæring som afgives til importøren.

På databladet kan du se nederst hvilke forordninger som emballagen er godkendt til.

Hvad står EF nr. 2023/2006 for?

Forordning (EF) nr. 2023/2006 sikrer, at fremstillingsprocessen kontrolleres, således at specifikationerne for fødevarekontakt materialer (FCM) forbliver i overensstemmelse med lovgivningen:

Hovedprincipperne er:

       - Lokalerne skal være egnede til formålet og medarbejderne skal være bevidste om kritiske produktionsfaser
      
- Der skal være en dokumenteret kvalitetssikring
       - Der skal opretholdes kvalitetsstyringssystemer i produktionen
      
- Der skal ved udvælgelse af materialer til fremstillingsprocessen tages højde for sikkerhed og inertitet af de endelige færdigproducerede artikler

Gode fremstillingsregler gælder for alle faser i fremstillingskæden af materialer til fødevarekontakt.

Gode fremstillingsregler gælder også selv om produktionen af udgangsmaterialer er omfattet af anden lovgivning.

 

KBiogasanlægan jeg smide min bionedbrydelige og komposterbare engangsemballage ud sammen med køkken- og grønt affald?

Bionedbrydelig og komposterbar emballage er guf for nedbrydningsprocessen i et biogasanlæg.

I mange danske kommuner arbejdes der målrettet på at etablere indsamling af køkken, mad og grønt affald for at sende det til biogas.

Sammen med biogasanlægget Linkogas ved Rødding i Vejen Kommune har vi pilottestet et mindre parti komposterbare engangsprodukter i form af kaffekopper af bambuspapir, fiber- og bambustallerkener for at undersøge om det kan anvendes i en biogasproduktion.

De første pilottests viser at der ses et stort gaspotentiale i at lade bionedbrydelig emballage indgå i biogasprocessen sammen med andet bioaffald.

Efter indsamlingen af det organiske affald forbehandles affaldet til en biomasse - kaldet pulp. Pulpen tilføres biogasanlæggene, og omdannes sammen med anden biomasse fra landbruget til vedvarende energi i form af biogas, der enten sendes ud i naturgasnettet eller anvendes til kraftvarme.

Teorien bag er, at materialet til bionedbrydelig emballage er forarbejdet i forbindelse med produktionen, og at det derfor er nemt for bakterier at angribe fibrene.

Der kan altså komme biogas ud af det, når du vælger en komposterbar engangsemballage.